Welkom bij

BijNoaThuis

Kleinschalige kinderopvang in Tytsjerk (nabij Leeuwarden)

In onze huiselijke omgeving willen we warme aandachtige verzorging geven, en ruimte bieden voor het eigene wat zich in elk kind wil ontwikkelen. De antroposofische gedachte over de ontwikkeling van het kleine kind is onze inspiratiebron, dit houdt in dat rust, regelmaat, ritme, respect, nabootsing en de ontwikkeling van de zintuigen centraal staan..

Ook kinderen met een extra zorgvraag zijn bij ons van harte welkom !

Als ouder zijnde hoef je geen antroposoof te zijn om je kind bij ons te brengen. BijNoaThuis staat open voor alle kinderen, ongeacht afkomst of levensovertuiging.